top of page

Furusato-huis 

Multiculturele en multigenerationele woongemeenschap

Furu・sato 
1   Een plek waar iemand al van jongs af aan innig mee verbonden is, zoals het gebied waar ze zijn opgegroeid, waar ze vroeger hebben gewoond of die op enigerlei wijze vertrouwd aanvoelt.

Ons Doel

In 2021 begonnen een aantal initiatiefnemers uit de Japanse gemeenschap in Nederland te werken aan het concept voor de ontwikkeling van een multiculturele en multigenerationele woongemeenschap: het Furusato-huis.

 

Het idee is om een woongemeenschap te creëren waarbij zowel filosofische als praktische elementen van de Japanse cultuur centraal staan, zoals de nadruk op gemeenschapsgevoel in tegenstelling tot het individu, zoals wederzijds respect en het met en voor elkaar leven volgens de seizoenen.

 

Deze elementen dienen als springplank voor een terugkeer naar een betekenisvolle vorm van leven waarin mensen uit verschillende generaties en met verschillende culturele en etnische achtergronden met elkaar verbonden zijn en elkaar op dagelijkse basis ondersteunen.

Achtergrond

Achtergrond

We leven in een spannende tijd waarin we moeten leren omgaan met problemen zoals vergrijzing, sociale isolatie onder zowel jong als oud, een tekort aan betaalbare woningen, en een milieu- en energiecrisis.

 

Daarom willen wij een kleine maar duurzame en betaalbare woonomgeving creëren waar zowel jongeren als ouderen met diverse achtergronden op een natuurlijke wijze bewust kunnen leven in harmonie met elkaar.

 

Door een woonomgeving te realiseren waarbij jong en oud met elkaar leven, kan de oudere generatie de steun krijgen die zij behoeft vanuit de gemeenschap en kan de jongere generatie een vorm van zingeving in het dagelijkse leven beleven die vandaag de dag langzaam verloren lijkt te raken; allemaal vanuit een gemeenschappelijk liefde voor de Japanse cultuur.

De Japanse gemeenschap in Nederland organiseert al decennialang diverse culturele activiteiten voor zowel Japanse als niet-Japanse mensen.

 

Ikebana, of “bloemschikkunst”, spirituele ceremonies en rituelen vanuit het Shintoïsme en het Boeddhisme, manga workshops, Taiko workshops, culinaire activiteiten en ga zo maar door.

 

Hoewel het velen niet zal zijn ontgaan dat het zeker de laatste tijd de Japanse cultuur niet aan populariteit ontbreekt, is het ons met name opgevallen dat de toegankelijkheid van dergelijke activiteiten en de diverse leermomenten die zij met zich meebrengen een atmosfeer creëren die mensen van alle culturen en alle leeftijden op een natuurlijk en spontane wijze met elkaar in contact brengt.

Geïnspireerd door de Japanse traditie

Missie, Visie & Kernwaarden

Hoe wij Furusato-huis gaan waarmaken

Onze Missie

Onze Visie

Onze Kernwaarden

Onze Methode

 

Het creëren van een harmonieuze multiculturele woongemeenschap voor jong en oud.

De Japanse cultuur en de wijsheden die zij met zich meebrengt gebruiken als katalysator voor verbinding en wederzijds respect

Verbondenheid, vrijheid, barmhartigheid, participatie, duurzaamheid, plezier en autonomie.

Met de stichting Furusato huis als kern, gaan wij een groep samenstellen bestaande uit de initiatiefnemers, toekomstige bewoners en (financiële) ondersteuners.

Binnen die groep vormen wij diverse commissies voor o.a. de ontwikkeling, het beheer, de zorg, de activiteiten en het waarborgen van de duurzaamheid.

Doelgroep

Multicultureel en multigenerationeel

Doelgroep
 • Mensen die deel uit willen maken van en bijdragen aan de gemeenschap volgens onze waarden

 • Japanse ouderen die ondersteuning nodig hebben en contact met de Japanse gewoontes en cultuur missen.

 • Mensen die in contact willen komen met en leren van de Japanse cultuur

 • Jongeren die betaalbare woon/werk ruimte zoeken.

 • Ouderen of jongeren die sociale participatie en contacten waarderen en/of missen en die graag mee willen doen aan de woongemeenschap

 • Nieuwkomers of ondernemers uit Japan die woon/werk/presentatie ruimte zoeken en contacten zoeken in Nederland

Bouwen aan een circulaire samenleving

Furusato-huis integraal duurzaamheidsconcept

De filosofie van het Japanse traditionele gebouw heeft ons geïnspireerd om circulaire bouw toe te passen. Wij zetten in op de volgende aspecten:

 • Een modulair systeem uit Europees resthout

 • Zoveel mogelijk “bio-based” materialen

 • Demontabele bouwmethodes

 • Modulair bouwsysteem

 • CO2-positief bouwen

 • Hergebruik van reeds beschikbare deuren, vloeren en meubels

 • Een energie producerend gebouw

Wij zijn op zoek gegaan naar een houtbouwsysteem dat zoveel mogelijk op is gebaseerd op lokale sourcing, gebruik maakt van bestaande houtproductie, en sociale duurzaamheid ondersteunt.

Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij ‘Batiment Bois Normandie’. Dit is een modulair houtbouwsysteem dat gebruik maakt van de lokale eik, die veelal wordt geëxporteerd naar Azië en vervolgens geïmporteerd in Europa als meubels.

Het hout wordt lokaal verwerkt als modulair bouwsysteem door lokale vakmannen, met ondersteuning van een computergestuurd houtverwerkingssysteem.
Het is met dit systeem mogelijk om woningen tot vier lagen te bouwen.

lumber.png
geraamte.png

Japan in Nederland

Japanse Burgerorganisaties in Nederland

Stiching Japanese Communities Platform JACOP

(opgericht in 2021)
JACOP i
s de platform

voor  Japanse organisaties. Zij beheert NEMO SABO, een Japans eetcafé waar Japanse mensen en Nederlandse mensen die interesse hebben in Japanse cultuur bij elkaar komen.

Stichting Nichiran Silvernet

(opgericht in 2003)

 • 167 leden

 • Organiseert activiteiten en voorziet  (oudere) Japanners in Nederland van informatie.

Stichting NALC Holland

(opgericht in 2016)

 • 50 leden

 • Verleent (niet medische) zorg/hulp aan Japanse ouderen op basis van het time-banking system

The Japanese Chamber of Commerce and Industry in The Netherlands
(opgericht in 1976) 

Japanse bedrijven in Nederland zijn lid van de Japanese Chamber of Commerce. De Japanese Chamber of Commerce ondersteunt de burgerinitiatieven en gelieerde organisaties. 

Stichting Japanese Helpdesk 

(opgericht in 2005)
Het verlenen van informatie en hulp aan Japanners. 

Kamomeno Kai 

(opgericht in 1983)

 • 20 leden

 • Netwerk voor multiculturele families (een Japanse echtgenoot/echtgenote) 

Er zijn diverse Japanse burgerorganisaties met name rondom Amsterdam en Amstelveen die ondersteuning bieden aan Japanners in Nederland.

Zij stimuleren de onderlinge verbinding tussen Japanners, verstrekken informatie over gezondheidszorg en geven praktische ondersteuning aan Japanse ouderen. Tevens organiseren zij uitwisselingen met de Nederlandse bevolking.

 

De contacten onderling tussen de Japanse organisaties zijn sterk en inmiddels hebben zij een overkoepelend platvorm gerealiseerd. Langzamerhand ontstaat een volwassen Japanse gemeenschap die klaar is voor de volgende stap om bij te dragen met een concreet plan aan het gemeenschapsleven in Nederland.

Stappenplan

Samen bouwen voor de toekomst

 1. Het vormen van de groep bestaande uit de (toekomstige) bewoners, ondersteuners en andere betrokkenen

 2. Het vormen van de diverse commissies

 3. Het samenstellen van Programma van Wensen en het ontwikkelen van de organisatie

 4. Het vinden en bemachtigen van een locatie

 5. Het ontwerpen en bouwen van de woning

 6. Het beheren

Initiatiefnemers

kannan 2.webp

Emiko Kannan

Voorzitter

osada 2.webp

Ikuko Osada

Secretaris

mayumi 2.webp

Penningmeester

Supporters

Moriko_Kira.png

Moriko Kira

Architect

Guido_Reyneveld

Guido Reyneveld

Mede-oprichter van Groupius wonen

bottom of page